...

Leasing pracowniczy – na czym polega?

Leasing pracowniczy – na czym polega?
leasing pracowniczy

Słowo leasing (z języka angielskiego: najem, dzierżawa) kojarzy się głównie z długoterminowym wynajmem floty samochodowej, maszyn przemysłowych czy sprzętu komputerowego. Jednak możliwy i coraz popularniejszy jest również leasing pracowniczy. Na czym polega ta idea? 

Wygodna metoda zatrudnienia pracowników we wszystkich branżach

Leasing pracowniczy to nic innego jak zatrudnienie pracowników świadczących usługi na rzecz naszego przedsiębiorstwa przez inny podmiot gospodarczy t.j. agencję pracy. Agencja przejmuje w sposób kompleksowy większość formalności związanych z relacjami na linii pracownik, od początku do końca kontraktu. 

Agencji możemy zlecić: 
rekrutację pracowników – dzięki delegacji procesu rekrutacyjnego to agencja będzie miała za zadanie znalezienie najlepszych kandydatek i kandydatów, w oparciu o kryteria ustalone wcześniej przez przedsiębiorcę. 
– w przypadku pracowników z zagranicy agencja przejmie na siebie obowiązki związane z formalnościami dot. legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników
– załatwienie wszystkich niezbędnych badań medycyny pracy, koniecznych do legalnego podjęcia pracy
szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których odbycie jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia świadczenia pracy.

W przypadku pracowników w naszej agencji zatrudnienia oferujemy również pomoc koordynatora, który porozumiewa się językiem ukraińskim. 

Leasing pracowniczy a outsourcing usług 

Leasing pracowniczy jest często mylony z outsourcingiem usług, tymczasem pomiędzy tymi dwoma sposobami zatrudniania pracowników istnieją pewne różnice. W przypadku leasingu pracowniczego agencja wynajmuje już zrekrutowanych i wcześniej zatrudnionych pracowników tymczasowych. Muszą oni zawrzeć z nową umowę z pracodawcą, u którego będą zatrudnieni, zawieszając jednocześnie kontrakt z poprzednim pracodawcą. W przypadku outsourcingu nie ma takiej konieczności. 

Aby rozpocząć współpracę z pracownikiem na zasadach leasingu pracowniczego będzie potrzebne dopełnienie następujących formalności:
– podpisanie porozumienia między pracodawcami z deklaracją leasingu
– sporządzenie i podpisanie nowej umowy o pracy
– wyrażaną na piśmie zgodę zatrudnionego, który rozpocznie pracę w naszej firmie
– udzielenie bezpłatnego urlopu przez agencję na czas współpracy z naszą firmą 

Nasza agencja zatrudnienia gwarantuje możliwość pozyskania wysoko wykwalifikowanych i cenionych fachowców, przy jednoczesnym ograniczeniu formalności po stronie przedsiębiorstwa. Zatrudniamy pracowników z Ukrainy w najbardziej poszukiwanych zawodach takich jak spawacze, stolarze, operatorzy CNC czy elektrycy. 

Zachęcamy do kontaktu w celu poznania szczegółów.

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.