...

Wiza dla Ukraińca – czy trzeba ją wyrobić?

Wiza dla Ukraińca – czy trzeba ją wyrobić?
wiza dla Ukraińca

Wiza dla Ukraińca to jeden z podstawowych dokumentów, jakie cudzoziemiec powinien posiadać w przypadku chęci dłuższego pozostania w Polsce. Bliskość kulturowa i wysokie kwalifikacje obywateli Ukrainy, wraz z dużym zapotrzebowaniem polskich firm na pracowników z tego kraju, sprawia, że coraz więcej Ukrainek i Ukraińców znajduje zatrudnienie w naszym kraju. Najdalej idące statystyki mówią, że polską granicę przekroczyło 11 mln obywateli Ukrainy, a oficjalne zatrudnionych jest około 786 tysięcy.

Wielu z nich chce na trwałe związać przyszłość z naszym krajem. Jedną z przyczyn wzrostu ilości pracowników z Ukrainy w Polsce jest rozluźnienie przepisów wizowych. Dowiedz się, czy pracownik z Ukrainy musi wyrobić wizę, by podjąć zatrudnienie w Polsce.

Czy wiza dla Ukraińca jest konieczna?

Obecnie obywatele i obywatelki Ukrainy nie potrzebują posiadać wizy, aby przekraczać granicę z Polską i wszystkimi krajami strefy Schengen. Dziś zamiast wizy osoba, starająca się o zatrudnienie w naszym kraju powinna wystarać się o uzyskanie zezwolenie na świadczenie pracy w Polsce oraz pozwolenia na pobyt czasowy. Równocześnie pracodawca powinien złożyć oświadczenie o zamiarze zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Ważne jest również zapewnienie dla pracownika z Ukrainy numeru PESEL.

Zapewnienie dokumentów dla obywatela Ukrainy – alternatywy

Jeśli rozważasz zatrudnienie pracowników z Ukrainy, możesz skorzystać z wyspecjalizowanej agencji zatrudnienia, takiej jak nasza firma. Oferujemy kompleksowe usługi – począwszy od rekrutacji pracowników, przez legalizację zatrudnienia i załatwienie wszystkich, związanych z tym formalności, wykonania niezbędnych do podjęcia pracy badań lekarskich i przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Wiza dla Ukraińca również pozostaje po stronie biura pracy. Pracownicy z Ukrainy są objęci opieką koordynatora, który porozumiewa się w języku ukraińskim. Załatwiamy również zakwaterowanie dla pracowników.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, jeśli interesuje Cię zatrudnienie pracowników z Ukrainy, w ramach leasingu pracowniczego, w najbardziej pożądanych zawodach, takich jak elektrycy, operatorzy CNC (pracujący z maszynami tj. tokarka, frezarka czy przecinarka), spawaczy, stolarzy czy niewykwalifikowanych pracowników produkcji, czy osób do sprzątania hal przemysłowych. Dzięki temu, że wszystkie formalności są po naszej stronie, jak i wiza dla Ukraińca, zatrudnianie pracownika z Ukrainy nigdy nie było takie proste!

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.