...

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – jak zrobić to legalnie i bezpiecznie?

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – jak zrobić to legalnie i bezpiecznie?
zatrudnienie cudzoziemca

Szybki rozwój firm i częste emigracje sprawiają, że znalezienie  rzetelnych pracowników staje się prawdziwym wyzwaniem. Naturalnym uzupełnieniem pustych stanowisk są więc cudzoziemcy. Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się jednak z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności. W jaki sposób zatrudnić legalnie pracowników z zagranicy?

Zatrudnianie cudzoziemca – podstawowe procedury

O ile miejskie legendy opisują codzienne załatwianie spraw w urzędach niemal jako trzynastą pracę Heraklesa, o tyle przed podjęciem procesu legalizacji zatrudnienia cudzoziemca należy wziąć dodatkowe dwa wdechy. Obowiązujące w tym przypadku prawo jest bardzo złożone. Przepisy różnią się w zależności od kraju pochodzenia pracownika. Co więcej, pozostawiają urzędnikom pole do interpretacji, co skutkuje tym, że opinie poszczególnych organów mogą się od siebie różnić.

Prawo wymaga, aby każdy cudzoziemiec zatrudniony w Polsce posiadał zezwolenie na pracę. W przypadku sześciu państw Europy Wschodniej obowiązuje wyjątek pozwalający na uproszczoną procedurę legalizacji pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Możliwe jest to w przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Co to oznacza i jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać takie oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy umożliwia legalne zatrudnienie obcokrajowca. Nie dotyczy jednak prac sezonowych. Okres takiego rodzaju zatrudnienia nie może jednak przekraczać 6 miesięcy w ciągu następujących kolejno 12 miesięcy. Cykl ten nie jest rozliczany w ramach roku kalendarzowego (styczeń – grudzień), a rozpoczyna się w dniu podjęcia pracy. Oznacza to, że jeżeli pracownik zostaje zatrudniony w maju, to w ciągu kolejnych 12 miesięcy może przepracować maksymalnie 6 z nich. Co więcej, nie musi to być nieprzerwany okres pracy, a łączna suma czasu pracy w krótszych okresach. 

Rozliczanie zatrudnienia na podstawie oświadczenia dotyczy indywidualnego pracownika, a więc należy w nim uwzględnić również czas, jaki dana osoba przepracowała u innych pracodawców w ciągu jednego dwunastomiesięcznego cyklu. Na przykład, jeżeli pracownik przepracował u jednego pracodawcy cztery miesiące i po dwóch miesiącach przerwy zostanie zatrudniony w innym zakładzie, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w tym cyklu może przepracować już tylko dwa miesiące. 

Zezwolenie na pracę przy zatrudnieniu cudzoziemca

Innym rodzajem legalizacji zatrudnienia jest zezwolenie na pracę. Zdobycie takiego uprawnienia umożliwia dłuższy okres pracy w Polsce – ważne jest nawet do 3 lub – w niektórych przypadkach – 5 lat. Na otrzymanie go często oczekuje się nawet miesiąc – w skomplikowanych przypadkach czas ten może się wydłużyć. 

Jak usprawnić proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemca?

Zatrudnienie cudzoziemca wymaga dobrej znajomości prawa, czasu oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. To proces pracochłonny i skomplikowany, dlatego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na powierzenie tego zadania agencji zatrudnienia specjalizującej się w legalizacji pracy cudzoziemców. Wykwalifikowany zespół pomaga w sprawnym dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności. Może ponadto przeprowadzić rekrutację i wstępną selekcję potencjalnych pracowników, co jest dodatkowym odciążeniem i oszczędnością czasu pracodawcy. Agencja Pracy Kowsen-Pol specjalizuje się w zapewnianiu pracowników dla przedsiębiorców z nastawieniem na długookresową współpracę. W kolaboracji z danym biurem pracy firma może liczyć na stałych pracowników, co w obecnych czasach jest dużym atutem.

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.