Jak przeszkolić obcokrajowców z zasad BHP?

Jak przeszkolić obcokrajowców z zasad BHP?
Jak zorganizować szkolenie BHP

Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników zawsze odpowiedzialny jest pracodawca. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy musi on również spełnić obowiązki z zakresu wymaganych szkoleń BHP. O ile w przypadku polskich pracowników jest to stosunkowo łatwe, o tyle chcąc przy zatrudnieniu obcokrajowca mogą pojawić się pewne komplikacje. W jaki sposób zaznajomić cudzoziemców z zasadami BHP? Czy konieczne jest przeprowadzenie szkolenia w obcym języku? Jak to wszystko zorganizować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części naszego wpisu.

W jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP dla cudzoziemców?

Każdy pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach. Kwestie te regulowane są przez art. 237(3) § 2 Kodeksu w pracy, z którego jednoznacznie wynika, że każda osoba zatrudniona musi być przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Uszczegółowienie tych regulacji znajduje się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak w żadnym z tych aktów prawnych nie jest wskazane, w jakim języku powinno odbyć się takie szkolenie. Co to oznacza w praktyce?

Chociaż przepisy nie stawiają wymagań dotyczących tego, w jakim języku musi odbyć się szkolenie, to jednak jasno wskazują, że pracownik musi rozumieć materiał merytoryczny. Zatem jeśli osoba zatrudniona nie zna języka polskiego lub posługuje się nim na niskim poziomie, nie będzie w stanie zrozumieć wszystkich zasad BHP. Jest to równoznaczne z tym, że pracodawca powinien zapewnić mu szkolenie w jego rodzimym języku.

Chociaż z roku na rok polskie przedsiębiorstwa zatrudniają coraz większą liczbę obcokrajowców, to jednak w przeprowadzenie szkolenia BHP w obcym języki wcale nie jest takie proste. Aby pracowników mógł zaznajomić się z przekazywanym materiałem, kurs BHP powinien odbyć się albo z udziałem instruktora BHP, który posługuje się danym językiem (co bywa bardzo trudne w realizacji), albo w asyście tłumacza. Również wszelkie pomoce naukowe i dokumenty (np. karta szkolenia BHP) powinny być dwujęzyczne. Jak nietrudno się domyślić, organizacja takiego przedsięwzięcia może być nie tylko trudna, ale i kosztowna.

Zatrudniaj pracowników z zagranicy z agencją zatrudnienia Kowsen-Pol

Jeśli planujesz zatrudnić pracowników z zagranicy, np. z Ukrainy, a jednocześnie chcesz uniknąć wszelkich trudności związanych z dopełnieniem formalności, takich jak np. organizacja szkoleń BHP w obcym języku, skorzystaj z usług agencji zatrudnienia Kowsen-Pol. Specjalizujemy się w pośrednictwie pracy, gwarantując polskim pracodawcom kompleksowe wsparcie — od rekrutacji, poprzez legalizację pobytu, badania lekarskie, aż po przeprowadzenie kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do zaznajomienia się z naszą ofertą i bezpośredniego kontaktu.

Udostępnij:

Więcej z bloga

zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy?

Zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy wiąże się z wypełnieniem szeregu formalności przez pracodawcę. Na naszym blogu został udostępniony artykuł ,,Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?” w którym zwarta

Wyślij wiadomość