...

Szkolenie BHP dla pracownika – obcokrajowca. Jak przeprowadzić?

Szkolenie BHP dla pracownika – obcokrajowca. Jak przeprowadzić?
Szkolenie BHP dla pracownika

Szkolenie BHP dla pracownika jest niezbędnym elementem przy rozpoczęciu współpracy. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników zawsze odpowiedzialny jest pracodawca. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy musi on również spełnić obowiązki z zakresu wymaganych szkoleń BHP dla pracownika. O ile w przypadku polskich pracowników jest to stosunkowo łatwe, o tyle chcąc, przy zatrudnieniu obcokrajowca mogą pojawić się pewne komplikacje. W jaki sposób zaznajomić cudzoziemców z zasadami BHP? Czy konieczne jest przeprowadzenie szkolenia w obcym języku? Jak to wszystko zorganizować? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dalszej części naszego wpisu.

W jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP dla pracownika – cudzoziemca?

Każdy pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń BHP dla pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach. Kwestie te regulowane są przez art. 237(3) § 2 Kodeksu w pracy, z którego jednoznacznie wynika, że każda osoba zatrudniona musi być przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do pracy. Uszczegółowienie tych regulacji znajduje się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak w żadnym z tych aktów prawnych nie jest wskazane, w jakim języku powinno odbyć się takie szkolenie. Co to oznacza w praktyce? Chociaż przepisy nie stawiają wymagań dotyczących tego, w jakim języku musi odbyć się szkolenie BHP dla pracownika, to jednak jasno wskazują, że pracownik musi rozumieć materiał merytoryczny. Zatem jeśli osoba zatrudniona nie zna języka polskiego lub posługuje się nim na niskim poziomie, nie będzie w stanie zrozumieć wszystkich zasad BHP. Jest to równoznaczne, z tym że pracodawca powinien zapewnić mu szkolenie w jego rodzimym języku. Więcej informacji o przepisach znajduje się pod linkiem – przepisy BHP.

Jakie są możliwości pracodawcy do przetłumaczenia szkolenia BHP dla pracownika?

Chociaż z roku na rok polskie przedsiębiorstwa zatrudniają coraz większą liczbę obcokrajowców, to jednak w przeprowadzenie szkolenia BHP w obcym języki wcale nie jest takie proste. Aby pracownik mógł zaznajomić się z przekazywanym materiałem, kurs BHP powinien odbyć się albo z udziałem instruktora BHP, który posługuje się danym językiem (co bywa bardzo trudne w realizacji), albo w asyście tłumacza. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia szkolenia BHP dla pracownika w języku ojczystym, z pomocą może przyjść współpraca z agencją pracy. Agencje dysponują koordynatorami, którzy posługują się komunikatywnie w języku polskim, jak i ukraińskim, dzięki czemu jest możliwość przetłumaczenia szkolenia przez pracownika biura pracy. Również wszelkie pomoce naukowe i dokumenty (np. karta szkolenia BHP) powinny być dwujęzyczne. Jak nietrudno się domyślić, organizacja takiego przedsięwzięcia może być nie tylko trudna, ale i kosztowna, dlatego warto rozważyć współpracę z agencją, która wesprze przedsiębiorcę w każdym aspekcie współpracy.

Zatrudniaj pracowników z zagranicy z agencją zatrudnienia

Jeśli planujesz zatrudnić pracowników z zagranicy, przykładowo z Ukrainy, a jednocześnie chcesz uniknąć wszelkich trudności związanych z dopełnieniem formalności, takich jak np. organizacja szkolenia BHP dla pracowników w obcym języku, skorzystaj z usług agencji zatrudnienia Kowsen-Pol. Dana agencja specjalizuje się w pośrednictwie pracy, gwarantując polskim pracodawcom kompleksowe wsparcie — od rekrutacji, poprzez legalizację pobytu, badania lekarskie, aż po przeprowadzenie kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapoznaj się z ofertą współpracy Agencji Pracy Kowsen-Pol – kontakt.

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.