...

Agencja pośrednictwa pracy – jak ustala stawkę?

Agencja pośrednictwa pracy – jak ustala stawkę?
wypłata

Na temat działalności agencji pośrednictwa pracy, które pozyskują pracowników (w tym cudzoziemców) na rzecz polskich przedsiębiorców, wciąż można usłyszeć wiele mylnych informacji. Jeden z najczęściej powtarzanych mitów dotyczy wyjątkowo dużej prowizji dla agencji. I chociaż coraz więcej polskich firm korzysta z leasingu, czy też outsourcingu pracowników, to jednak pewne wątpliwości dotyczące wynagrodzenia pozostają. W dalszej części naszego wpisu dokładnie wyjaśniamy, co wchodzi w skład stawki za pracownika zatrudnionego przez biuro pracy.

Co wpływa na ostateczną stawkę za pracownika zatrudnionego przez agencję pośrednictwa pracy?

W przypadku pracowników zatrudnianych za pośrednictwem biura pracy stawka wynagrodzenia za pracę obejmuje całkowity koszt, jaki ponosi pracodawca, a także dodatkowe opłaty, w tym:

  • ZUS,
  • obowiązkowe podatki,
  • koszty rekrutacji,
  • koszty legalizacji zatrudnienia,
  • koszty obsługi pracownika, w tym m.in. koordynacja pracowników,
  • pełna obsługa administracyjna oraz księgowa,
  • badania lekarskie,
  • szkolenie BHP,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • marża firmy.

Jest wiele czynników, które mają bezpośredni wpływ na ostateczną stawkę za pracownika zatrudnionego przez biuro pracy. Jest to jednak wygodne oraz opłacalne rozwiązanie dla przedsiębiorcy. Agencja pośrednictwa pracy przejmuje wszystkie obowiązki związane z rekrutacją i późniejszym zatrudnieniem pracownika i bierze na siebie wszelkie koszty związane z procesem zatrudnienia cudzoziemca, dzięki czemu pracodawca nie musi martwić się o wszelkie formalności związane z legalizacją pracy, czy organizacją pracowników. 

Czy biuro pracy pobiera dodatkową prowizję od pracownika?

Legalnie działające biuro pracy nie pobiera żadnej prowizji bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika. Pracownik, w tym pracownicy tymczasowi oraz obcokrajowcy zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach, mogą liczyć na sprawiedliwe płace adekwatne do obowiązków, jakie wykonują na danym stanowisku. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna stawka ustalona przez rząd danego roku. Wszelkie praktyki niezgodne z prawem mogą zostać ukarane grzywną. Osoby zatrudnione przez agencję pośrednictwa pracy nie podejmują żadnych kosztów za usługi agencji jak np. proces rekrutacyjny. Mogą za to liczyć na m.in. udział w szkoleniach stanowiskowych, udział w szkoleniu BHP, wykonanie badań lekarskich itd.

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.