Jak ustalana jest stawka dla pracownika przez agencję pracy?

wypłata

Na temat działalności agencji pracy, które pozyskują pracowników (w tym cudzoziemców) na rzecz polskich przedsiębiorców, wciąż można usłyszeć wiele mylnych informacji. Mimo iż coraz więcej polskich firm korzysta z leasingu pracowników pewne wątpliwości dotyczące wynagrodzenia pozostają. W dalszej części naszego wpisu dokładnie wyjaśniamy, co wchodzi w skład stawki za pracownika zatrudnionego przez agencję pośrednictwa pracy.

Co wpływa na ostateczną stawkę za pracownika zatrudnionego przez agencję pracy?

W przypadku pracowników zatrudnianych za pośrednictwem agencji pracy stawka wynagrodzenia za pracę obejmuje całkowity koszt, jaki ponosi pracodawca, a także dodatkowe opłaty, w tym:

  • ZUS,
  • obowiązkowe podatki,
  • koszty rekrutacji,
  • legalizacja zatrudnienia w tym wszelkie dokumenty uprawniające do legalnego pobytu na terenie Polski,
  • koszty obsługi pracownika, w tym m.in. zorganizowanie mieszkania,
  • badania lekarskie,
  • szkolenie BHP,
  • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
  • marża firmy.

Jest wiele czynników, które mają bezpośredni wpływ na ostateczną stawkę za pracownika zatrudnionego. Współpraca z agencją jest wygodnym i opłacalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy. Agencja pracy przejmuje wszystkie obowiązki związane z rekrutacją i późniejszym zatrudnieniem pracownika. Agencja pracy bierze na siebie wszelkie koszty związane z procesem zatrudnienia cudzoziemca.

Czy agencja pracy pobiera dodatkową prowizję od pracownika?

Legalnie działająca agencja pracy nie pobiera żadnej prowizji bezpośrednio z wynagrodzenia pracownika. Pracownik, w tym pracownicy tymczasowi oraz obcokrajowcy zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach, mogą liczyć na sprawiedliwe płace adekwatne do obowiązków, jakie wykonują na danym stanowisku. Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalna stawka ustalona przez rząd danego roku. Wszelkie praktyki niezgodne z prawem mogą zostać ukarane grzywną. Osoby zatrudnione nie płacą za usługi agencji jak np. udział w rekrutacji. Mogą za to liczyć na m.in. udział w szkoleniach stanowiskowych, udział w szkoleniu BHP, wykonanie badań lekarskich itd.