Leasing pracowniczy to doskonałe rozwiązanie dla wszystkich firm, które zainteresowane są wynajmem pracowników zza wschodniej granicy. To jedna z najprostszych form zatrudnienia w polskim systemie prawnym. Polega na podpisaniu przez naszą agencje umowy tymczasowej z Ukraińcami, którzy następnie wykonują pracę u naszych klientów. To szybki sposób zatrudnienia, nie wymagający dużej liczby formalności związanych z legalizacją pobytu i uzyskaniem pozwolenia na pracę w Polsce. Warto jednak zauważyć, że leasing to nie to samo co outsourcing pracowniczy, którym także zajmuje się nasza agencja.

Ukraińcy to najliczniejsza grupa pracowników ze Wschodu w Polsce

Obywatele Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę pracowników ze wschodu Europy, którzy zatrudnieni są w Polsce. Według statystyk jest już ich w naszym kraju blisko 3 miliony. Przyczyn tak szybkiego wzrostu liczby Ukraińców w Polsce jest wiele, jednak jedną z najważniejszych wydaje się być liberalizacja przepisów wizowych, a co za tym idzie możliwość rozwoju agencji zajmujących się leasingiem pracowników. Jedną z takich agencji jest także Kowsen-Pol.

Korzyści leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników z Ukrainy, zapewnia wygodę oraz pełne bezpieczeństwo naszym klientom. Rekrutujemy wyłącznie sprawdzony i wyspecjalizowanych fachowców. Zapewniamy pełną odpowiedzialność za oferowanego pojedynczego lub całe grupy pracowników. Leasing pracowników może mieć znaczący wpływ na podniesienie jakości pracy, ponieważ firma otrzymuje pracowników o umiejętnościach i kwalifikacjach potrzebnych w danej branży czy na konkretnym stanowisku. Nasi klienci nie muszą więc tracić czasu na dodatkowe rekrutacje. Wynajem pracowników często okazuje się także tańczy dla pracodawcy, który nie ponosi kosztów administracyjnych czy kadrowych. Jednocześnie sam pracownik jest w pełni ubezpieczony i pracuje legalnie, co sprawia, że leasing pracowniczy jest korzystny zarówno dla naszych klientów, jak i Ukraińców przyjeżdzających do pracy w Polsce.