...

Obsługa zatrudnienia cudzoziemców

Jedna z usług naszej agencji zatrudniania pracy Kowsen-Pol jest kompleksowa obsługa zatrudnienia cudzoziemców w zakresie legalizacji pracy oraz zatrudnienia. Skierowana jest ona do firm, które samodzielnie chcą zatrudnić pracowników ze Wschodu. Zgodnie z polskim prawem cudzoziemcowi przysługuje prawo do do uzyskania odpowiednich praw do pobytu na terytorium Polski oraz zezwoleń w celu podjęcia pracy na terenie RP. Z uwagi na trudności, jakie napotyka pracodawca na drodze do zapewnienia legalnego zatrudnienia Ukraińców, postanowiliśmy wesprzeć przedsiębiorców w tej czasochłonnej i złożonej procedurze. W tym celu rozszerzyliśmy zakres naszych usług o pełną obsługę zatrudnienia cudzoziemców, w ramach której załatwiamy wszystkie niezbędne formalności.

Misją naszej agencji zatrudniania pracy Kowsen-Pol jest obustronne wsparcie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników z Ukrainy. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu na rynku oraz biegłej znajomości przepisów i procedur gwarantujemy naszym Klientom najwyższą jakość naszej usługi.

Zakres czynności dotyczący obsługi zatrudnienia pracowników

Obsługę zatrudnienia pracowników warto powierzyć naszej agencji Kowsen-Pol. W ramach tej usługi wykonywane czynności polegają na:

  • zweryfikowaniu dokumentów, wskazaniu możliwości zatrudnienia oraz uzyskaniu wymaganych zezwoleń i oświadczeń,
  • realizacji procedur administracyjnych związanych z legalizacją zatrudnienia i pobytu cudzoziemca,
  • dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności w ramach leasingu pracowniczego,
  • prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

Chcesz zatrudnić pracowników z Ukrainy? Gubisz się w obowiązujących przepisach i masz dość uciążliwych procedur związanych ze skomplikowanymi sprawami urzędowymi? Nasza oferta w zakresie obsługi zatrudniania cudzoziemców jest dla Ciebie! Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółowych!

obsługa zatrudnienia cudzoziemców
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.