...

Obsługa cudzoziemców

Obsługa cudzoziemców to jedna ze specjalności naszej agencji zatrudnienia pracy Kowsen-Pol. Oferujemy usługi w zakresie zatrudnienia i pobytu dla pracowników z Ukrainy. Obsługa cudzoziemców obejmuje wsparcie w spełnieniu wszystkich procedur związanych z legalizacją pobytu (m.in. uzyskaniem karty pobytu i pozwolenia na pracę) oraz przy kompletowaniu dokumentów potrzebnych do podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemców.

W ramach obsługi cudzoziemców zapewniamy pomoc w procesie zatrudnienia do pracy:

  • sporządzenie dokumentacji pracowniczej, w tym umowy o pracę w zależności od formy zatrudnienia,
  • zgłoszenie pracowników-cudzoziemców do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
  • przygotowywanie dodatkowych dokumentów/oświadczeń w ramach obsługi cudzoziemców,
  • załatwienia wszelkich spraw związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium Polski.

Zalety obsługi cudzoziemców

Sprawy związane z obsługą cudzoziemców są realizowane przez naszą agencję zatrudnienia pracy Kowsen-Pol na najwyższym poziomie. Dlaczego warto wybrać nas?

  • Profesjonalna i kompleksowa usługa spełniająca oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów,
  • Bezpieczeństwo danych osobowych i informacji zgodnie z RODO.
  • Wieloletnie doświadczenie i kompetencje: dysponujemy wiedzą oraz doświadczeniem na temat procedury zatrudniania cudzoziemców i ubiegania się o karty pobytu i inne wymagane dokumenty.
  • Elastyczność oferty dostosowana do zmieniających się trendów na rynku i potrzeb Klientów.
obsługa cudzoziemców
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.