...

Operatorzy CNC z Ukrainy

Nasza agencja prowadzi rekrutację wykształconych i doświadczonych operatorów CNC z Ukrainy dla klientów nastawionych na rozwój na rynku pracy. Wyszukujemy odpowiednich pracowników zgodnie z wytycznymi otrzymanymi przez Państwa, a następnie aktywnie pośredniczymi w zatrudnieniu. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami prawnymi. Współpraca z nami zapewnia pełną satysfakcję klientów.

Na czym polega praca operatora CNC?

Operator maszyn sterowanych numerycznie (obrabiarek skrawających) zajmuje się obsługą maszyn takich jak tokarka, frezarka czy przecinarka CNC. To urządzenia, za pracą których stoi komputer i odpowiednie programy. Służą one do obrabiania wybranych materiałów, najczęściej metali. Operator nadzoruje pracę urządzeń, kontroluje przebieg całego procesu obrabiania, a także sprawdza poszczególne elementy maszyny i w razie potrzeby dokonuje bieżących napraw i korekt. Dokładny zakres obowiązków specjalisty odpowiadającego za poprawną pracę maszyn CNC określa indywidualnie każdy pracodawca.

Stała potrzeba na operatorów CNC

Numeryczne sterowanie obrabiarek to branża, która w przemyśle wytwórczym rozwija się bardzo szybko. Na rynku cały czas brakuje specjalistów, dlatego tak ważna jest ich szybka, a przy tym dokładna rekrutacja. Nasza agencja posiada niezbędne doświadczenie w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych oraz wynajmowaniu operatorów CNC, jak również innych specjalistów zza wschodniej granicy, takich jak stolarze, elektrycy czy spawacze z Ukrainy. Zapraszamy do współpracy.
operatorzy CNC z Ukrainy
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.