...

Porzucenie pracy przez pracownika – konsekwencje, jak temu zaradzić?

Porzucenie pracy przez pracownika – konsekwencje, jak temu zaradzić?
porzucenie pracy przez pracownika

Porzucenie pracy przez pracownika jest coraz częstszym zjawiskiem w obecnych czasach, gdzie rosną wynagrodzenia, konkurencyjność jest coraz większa, a ofert pracy na rynku pojawia się coraz więcej. Nagła oraz nieusprawiedliwiona rezygnacja z pracy może przyczynić się do zmniejszenia się ciągu produkcji, negatywnie wpływać na procesy w firmie oraz utrudniać pracę działowi HR. Jakie są konsekwencje nagłego porzucenia pracy przez pracownika, w jaki sposób można sobie z tym poradzić? I co należy zrobić, jeśli z pracy zrezygnował cudzoziemiec? Na te oraz inne pytania można poznać odpowiedź w danym wpisie.

Porzucenie pracy przez pracownika – jakie są konsekwencje dla pracodawcy?

W znacznej większości umów z pracownikiem zawarty jest okres wypowiedzenia, który ma za zadanie chronić pracodawcę oraz pracownika. Dany okres ma za zadanie dać możliwość zatrudnionemu na znalezienie nowej pracy. Natomiast pracodawcy pozwala znaleźć zastępstwo na dane stanowisko, bądź przeorganizowanie w strukturze procesów w momencie, gdy następuje porzucenie pracy przez pracownika.

Nieusprawiedliwione oraz nieprzewidziane zaprzestanie wykonywania pracy przez pracownika z perspektywy prawa stanowi naruszenie obowiązków, do jakich wykonywania są zobligowani pracownicy, w tym również wcześniejsze poinformowanie pracodawcy o rezygnacji z pracy.

Wcześniej wspomniane naruszenie może stanowić podstawę dla pracodawcy to tzw. zwolnienia dyscyplinarnego – bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia. Nie jest to jednak prosta procedura, ponieważ zakończenie stosunku pracy z pracownikiem wiąże się również z wypełnieniem konkretnych formalności, które pracodawca musi spełnić. W skład danych kryteriów wchodzą:

  • przekazanie informacji w formie pisemnej,
  • pismo pouczenia, które informuje o możliwości odwołania się do sądu pracy,
  • dotarcie do pracownika (w zależności od możliwości),
  • sformułowanie przyczyny, która uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy,
  • tzw. dyscyplinarka, którą pracodawca powinien przekazać pracownikowi nie później niż w przeciągu miesiąca od otrzymania informacji o okolicznościach, które uzasadniają rezygnację z pracy – rozwiązanie umowy.

W jaki sposób dostarczyć list dyscyplinarny w przypadku braku kontaktu z pracownikiem? Szczególnie w przypadku porzucenia pracy przez cudzoziemca jest to bardzo częsty problem, z jakim spotykają się pracodawcy. Konieczne jest, aby dokument wysłać listem poleconym przez placówkę pocztową na odpowiedni adres pracownika. Warto pamiętać, aby do listu dodać zwrotne potwierdzenie odbioru, które można wypełnić na poczcie. Dzięki temu przedsiębiorca może mieć pewność, że list został dostarczony, a pracownik został poinformowany.

Porzucenie pracy przez cudzoziemca – jakie kroki należy podjąć?

W przypadku porzucenia pracy przez pracownika cudzoziemca procedurę należy rozszerzyć o dodatkowe obowiązki, jakimi obciążony jest pracodawca. Cudzoziemiec, którego zatrudnienie w Polsce odbywa się na podstawie zezwolenia na pracę, powinien być zatrudniony, bazując na prawie polskim jedynie u jednego pracodawcy na podstawie warunków wypisanych w dokumencie.

Co przedsiębiorca powinien zrobić w danej sytuacji? Konieczne jest poinformowanie przez pracodawcę Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla regionu, gdzie odbywała się praca o zakończeniu kolaboracji z danym pracownikiem, jednak jedynie w przypadku jeśli osoba porzuciła pracę nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Pracownik mógł być również zatrudniony przez pracodawcę na bazie procedury uproszczonej – na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W takim przypadku o zakończeniu współpracy z pracownikiem można poinformować urząd pracy, bądź ewentualnie Straż Graniczną.

Porzucenie pracy przez pracownika – pomoc agencji pracy

W jaki sposób współpraca z agencją pracy może wspomóc pracodawcę w złożonych procedurach? Agencje pracy zatrudniające cudzoziemców w swoich usługach posiadają obsługę zatrudnienia cudzoziemców, która obejmuje wszelkie sytuacje związane z porzuceniem pracy przez pracownika, jak i całkowitym procesem legalizacyjnym oraz każdym związanym z załatwieniem formalności. Agencja Pracy Kowsen-Pol zapewnia wykwalifikowanych pracowników, jak i pracowników produkcji oferując przy tym pełną pomoc w zapewnieniu dokumentów. Jest to bardzo wygodna opcja dla pracodawcy, ponieważ w przypadku porzucenia pracy przez pracownika proces zakończenia współpracy leży po stronie firmy outsourcingowej. Pracodawca może liczyć na możliwie szybkie zapewnienie pracownika, który zastąpi osobę, która bez wcześniejszego uprzedzenia zrezygnowała z pracy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową oraz do kontaktu. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Obraz autorstwa Freepik

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.