...

Pesel dla Ukraińca – czyli jak pozyskać profil zaufany dla obywatela Ukrainy

Pesel dla Ukraińca – czyli jak pozyskać profil zaufany dla obywatela Ukrainy
pesel dla ukraińca

Proces zapewniania odpowiednich dokumentów dla obywateli Ukrainy to często niełatwy proces, który wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz jej aktualizowania. Jednym z ważniejszych aspektów jest zapewnienie numeru PESEL dla Ukraińca oraz uzyskanie profilu zaufanego, aby móc ubiegać się o pozyskanie zezwoleń na pobyt czasowy uprawniający do podejmowania pracy lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W tym wpisie zostanie wyjaśnione krok po kroku, w jaki sposób uzyskać numer PESEL dla Ukraińca oraz w jaki sposób pozyskać profil zaufany.

Kto może złożyć wniosek o PESEL?

Numer PESEL to nic innego, jak symbol numeryczny pozwalający na identyfikację osoby do niego przypisanej, który składa się z jedenastu cyfr. Wniosek o dany numer może złożyć każda osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka,
 • jest obywatelem Ukrainy,
 • jest jednym z najbliższych członków rodziny obywatela Ukrainy (dana osoba z rodziny musi posiadać Kartę Polaka),
 • przyjechała na terytorium Polski od 24 lutego 2022,
 • jest małżonkiem lub małżoną obywatela pochodzącego z Ukrainy, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego.

Warto pamiętać o powyższych aspektach, ponieważ niespełnienie danych warunków wyklucza danego obywatela Ukrainy z możliwości uzyskania numeru PESEL.

Gdzie i jak złożyć wniosek o pesel dla Ukraińca?

Aby wniosek o PESEL dla Ukraińca został przetworzony oraz przyjęty przez urząd dokumenty należy składać osobiście w dowolnym urzędzie – organie wykonawczym w Polsce właściwym dla miejsca zameldowania. Warto pamiętać, że w przypadku nieposiadania miejsca zameldowania wniosek można złożyć w urzędzie, gdzie mieści się siedziba pracodawcy. Dokument można wydrukować samodzielnie w ukraińskiej wersji językowej, jednak obowiązkiem gminy w przypadku chęci złożenia wniosku jest wydanie dokumentu również na miejscu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie.

Złożenie wniosku dla osób nieletnich

W przypadku chęci ubiegania się o PESEL dla osoby nieletniej obywatelstwa ukraińskiego, która nie posiada zdolności do wykonania czynności prawnych, bądź jej zdolności prawne są ograniczone, konieczne jest, aby dany dokument złożył:

 • rodzic,
 • kurator,
 • opiekun,
 • osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem udowodnioną prawnie,
 • opiekun tymczasowy.

Należy również pamiętać, że w przypadku dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia – nie musi być ono obecne podczas składania dokumentów. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której tożsamość osoby nieletniej musi zostać ustalona na podstawie dokumentu – oświadczenia.

Jakie dokumenty należy posiadać przy składaniu wniosku o PESEL dla Ukraińca?

Przy składaniu wniosku o PESEL dla Ukraińca należy okazać ważne dokumenty wskazane przez urząd. W ich skład wchodzą:

 • Karta Polaka,
 • ważny dokument podróży (paszport, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, który umożliwi zweryfikowanie tożsamości).

Jeżeli obywatel Ukrainy nie posiada dokumentów, konieczne jest złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Natomiast w przypadku osoby nieletniej, poniżej 18 roku życia należy posiadać ze sobą przy wizycie w urzędzie dokument, który potwierdza urodzenie dziecka. Informacją wartą zapamiętania jest, że również można okazać akt urodzenia, który został unieważniony.

Jak założyć profil zaufany? Możliwość załatwienia formalności przez Internet

W momencie składania wniosku o PESEL dla Ukraińca można również złożyć podanie o założenie profilu zaufanego. Umożliwia on załatwienie większości spraw urzędowych przez Internet oraz ułatwia wiele procedur przy składaniu dokumentów. Jakie dane należy podać przy zakładaniu profilu zaufanego? Są to m.in.:

 • numer telefonu (konieczne jest, aby numer był aktualny oraz posiadał polskiego operatora),
 • adres e-mail.

Jak wygląda dalsza procedura? Na podany numer telefoniczny przyjdzie wiadomość z kodem, który można użyć tylko raz. Dany szyfr należy podać osobie obsługującej w urzędzie w celu potwierdzenia złożenia wniosku. W momencie, gdy wniosek zostanie zatwierdzony, a profil zaufany gotowy do użytku na adres e-mail będzie wysłany login, natomiast na numer telefonu osoba otrzyma jednorazowe hasło do pierwszej aktywacji profilu. Po pierwszym logowaniu jest możliwość zmiany hasła na własne.

Obsługa zatrudnienia cudzoziemców – pomoc agencji pracy

Zapewnienie numeru PESEL dla Ukraińca to tylko jedna z wielu formalności, jakie należy zapewnić obywatelom z Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę w Polsce. Przed rozpoczęciem legalnej pracy konieczne jest zapewnienie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, kart pobytu, czy też zezwoleń wojewódzkich. Nasza Agencja Pracy Kowsen-Pol od kilku lat wspomaga pracodawców w zapewnieniu pracowników oraz prowadzeniu pełnej dokumentacji pracowniczej nie tylko przed rozpoczęciem pracy, ale również w trakcie, co pozwala na długotrwałą współpracę. Zapraszamy do kontaktu oraz zapoznania się z naszą stroną internetową.

Udostępnij:

Więcej z bloga

Wyślij wiadomość

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.